Anno 1835 – Karácsony az angoloknál

Anno 1835 – Karácsony az angoloknál

Anno 1835 – Karácsony az angoloknál

Nagyon szeretem a század eleji és az 1800-as években írt újságokat böngészni, hiszen olyan, már rég elfelejtett történeteket olvashatok, melyek egy teljesen más világot örökítenek meg. Az 1835-ben írt Fillértár című „mindennemű közhasznú isméretek terjesztésére” szakosodott újság egyik számában írtak arról, hogyan ünnepelték Angliában a karácsonyt. Most szeretném közreadni az akkori nyelvezetben írt gondolatokat.

 

Fillértár – 2.évf. 44. szám

„Az angolok nem igen töltik az időt ünnepléssel. Minden napnak megvagyon nálok ki­szabott munkája, s a vasárnap inkább imádság mint mulatság napja. A régi kornak nagy és sok ünnepeiből csak a husvét, pünkösd, sz. Mihálynap és karácsony ünnepeltetik meg; még pedig a karácsony egyedül az, melly közönséges vidámsággal ültetik meg és vígadozó barátok és ismerősek öszszejövetelére okot ad; a többi ünnep kizárólag csak a köznép ünnepe. A karácsonyi ünnep tulajdonképen három- király- (vizkeie.-zt) napjáig eltart; azonban a vendégségek három napra szorítatnak, úgymint a karácsony napjára, uj esztendőre s három ki­rály napjára.”

A cikk továbbiakban megemlíti, hogy a karácsonyi ünnepek 14 napja alatt az utcán éjszakánként néha vándorló művészek zenéje veri fel a csendet. A zenészek az ünnepek után ellátogatnak a házakhoz és ajándékokat kérnek az ott lakóktól. A másik „hangulatos” előadás éjjelenként a kolompoló, aki szintén az esti órákat választja arra, hogy harangjaival, kolompjaival szórakoztassa az embereket és mint egy éjjeliőr vigyázzon álmukra. A kolompoló fel- alá járkálva zörgeti csengőit és közben az alkalomhoz illő rossz verseket dúdol. A karácsonyi ünnepek végeztével ő is házról házra járva várja a borravalót munkájáért és még nyomtatott formában az előadott verseket is a házban hagyja. Egyébként a londoniak nagyon adakozóak ezen kolompolókkal.

Angol otthonok dekorációja

„A szobák, különösen a munkások számára szánt része a háznak, angol üveghá­zakban oly nagyon divatozó babérral, borostyánnal, puszpángal és kivált téli magyallal ékesítetnek fel, mellyek koszorúkba is fonatva a fa­lakra s tüzelőkre függesztetnek. A konyha padlatára egy bokor tölgygaly akasztatik fel, melly alatt a szolgálóknak meg kell magokat csó­kolni hagyniok ; de ezek igen ügyesen tudják a dolgot úgy intézni, hogy mindig az csókolja meg őket a bokor alatt, a kit ők akarnak. Hasonló ékesgetések vidítják a templomok szokott egysze­rűségét is, sokáig ott maradván még karácsony után.”

 

A cikk tanúsága szerint karácsony napján a legidősebb rokonnál gyűlik össze a család, ahol már mindenki korán költi el az ebédjét, így a vacsora előrébb kerül.  A nap folyamán különféle mulatozással töltik az időt, az idősebbek beszélgetnek, kártyáznak, vagy a fiatalabbak szórakozását figyelik. A fiatalabbak énekelnek, táncolnak, ugrándozik, míg a gyerekek megszokott játékaikkal játszanak. Kávét, kalácsot, teát hordoznak körben egészen vacsoraidőig.

A vacsora asztalnál a szokottnál jobban fogy az alkohol, mindenki tosztot mond és a gyerekeket is beeresztik a társaságba. Ilyenkor nem gond, ha énelekni támad kedve valakinek, ezzel is még vidámabbá válik az este hangulata. A mulatozás a vacsora után is folytatódik, míg a gyerekek ágyba nem kerülnek.

Karácsonykor olyan ételek divatoznak, mellyeket a százados szokás mintegy felszentelt. Az asztal közepét legelőször is egy iszonyú nagy ökörpecsenye (roast beaf) foglalja el; kérőbb egy nem kevésbé óriási plum-pudding lép helyére, és bizonyos sütemény, mince-pie (pástétom vag­dalt húsból). E pástétom soha sem jelen meg karácsonyon kivül az angol asztalon; a plum-pud­ding mindennap ritkábbá leszen, noha egyik a legtermészetesb és táplálóbb ételei közül az an­gol konyhának. De karácsony napján minden ház­nál, a királyétól fogva a legutolsó földmivelőéig, kinek csak egy pár sillingje van, meg kell lenni a roast-beafnek, plum-puddingnak és mince- pienek, mellyek nélkül népi ékes az asztal.

 

A karácsonyi cukorrúd elképesztő története

A karácsonyi cukorrúd elképesztő története

A karácsonyi cukorrúd elképesztő története

A karácsony a gyerekek számára az ajándékok mellett a sok édességről is szól. A karácsonyi cukorrúd hazánkban is nagy kedvenc. Az amerikai karácsonyi filmek nem is létezhetnének ilyen édesség nélkül. A sétabot formájú cukorka, piros szalaggal körbefuttatva, ugye te is ismered?! De tudod azt is, hogy mi a története? 

Egy történet szerint, ami igazán szép, de valószínűleg nem igaz, azt mondja, hogy 1670-ben egy német kórusvezető a hosszú karácsonyi betlehemes istentiszteleten keresztül aggódott amiatt, hogy a gyerekek nem tudnak majd csendben ülni.  Ezért kitalálta, hogy édességet ad a kezükbe, ami egy fehér cukorrúd volt.  Mivel emlékeztetni akarta őket arra, hogy a pásztorok látogatták meg karácsonykor először a kis Jézust, ezért „J” alakúra formázta a rudakat, olyanra, mint a pásztorok botjának a formája.

A fenti történet nem bizonyított, meseként kezelhetjük, a cukorrúd első megjelenéseként az 1837-ben, az USA-beli Massachusetts-ben rendezett kiállítás idejére datálható. Egyenes fehér cukorpálcikaként kezdte, és néhány évvel később adták hozzá csak a vörös csíkokat. Először 1866-ban dokumentálják, hogy „cukorrúdnak” hívták  és a karácsonnyal való első kapcsolatuk 1874-ből származik. A korai receptek szerint egyszerűen csak cukorból készültek a pálcák, de később borsmentát is adtak az alaprecepthez.

1920 körül az amerikai Georgia állambeli Bob McCormack bot formájúként kezdte készíteni barátainak és családjának. Egyre népszerűbbek lett ez a forma, és saját vállalkozást alapított Bob’s Candies néven. Bob McCormack sógora, Gregory Harding Keller, aki katolikus pap volt, feltalálta a „Keller Gépet”, amellyel az egyenes édességpálcákat automatikusan ívelt cukorkákká alakították! 2005-ben a Bob’s Candy-t Farley és Sathers vásárolta meg, de még mindig cukorkát gyártanak!

Miért a mikulásvirág a karácsony egyik szimbóluma?

Miért a mikulásvirág a karácsony egyik szimbóluma?

Miért a mikulásvirág a karácsony egyik szimbóluma?

A mikulásvirág Közép-Amerikában őshonos növény, különösen Mexikó déli részén , a Taxco del Alarcon néven ismert területen, ahol télen virágzik. Az ókori aztékok „cuetlaxochitl” -nek hívták ezeket a növényeket. Az aztékok sokféle felhasználási lehetőséget találtak, többek között a virágokat (valójában a leveleket, nem pedig virágokat) ruhák és kozmetikumok lila festékének elkészítésére, a növény tejfehér nedvéből pedig gyógyszer készült a láz csillapítására. (Ma ezt a nedvet latexnek hívjuk!) Az aztékoknál és a trópusokon élő más népeknél a harcokban elesettek újjá született életét jelképezte.

A mikulásvirágot egy Joel Roberts Poinsett nevű férfi miatt ismerték el a világ többi részén (egyébként róla nevezték el poinsettia-nak a növényt). 1825-ben ő volt az Egyesült Államok első mexikói nagykövete. Poinsettnek néhány üvegháza volt az ültetvényein Dél-Karolinában, és 1828-ban Taco környékén járva nagyon érdeklődött a növények iránt. A mikulásvirágok egy részét azonnal visszaküldte Dél-Karolinába, ahol megkezdte a növények termesztését, és elküldte őket a barátoknak és a botanikus kerteknek.

Az egyik barát, akihez növényeket küldött, a philadelphiai John Bartram volt. Az első helyi virágkiállításon Robert Buist, egy pennsylvaniai növénytermesztő látta a virágot, és valószínűleg ő volt az első ember, aki eladta a mikulásvirágokat botanikai vagy latin nevükön „Euphorbia pulcherrima” néven (ez azt jelenti, legszebb Euphorbia ‘). Először vágott virágként árusították. Csak az 1900-as évek elején adták el egész növényt kerti ültetéshez és cserepes virágként. A dél-kaliforniai Ecke család volt az első, akik egész növényként értékesítették a mikulásvirágot és továbbra is a növények fő termelői voltak az Egyesült Államokban. Valószínűleg az 1830-as évek közepén Poinsettia  néven vált ismertté a mikulásvirág, amikor az emberek megtudták, ki hozta őket először Mexikóból Amerikába.

De vajon miért a karácsony egyik szimbóluma ez a növény?

Van egy régi mexikói legenda arról, hogy miként születnek a mikulásvirágok és a karácsony kapcsolata, így hangzik a történet:

Volt egyszer egy szegény mexikói lány, akit Pepitának hívtak, és akinek nem volt ajándéka, amit odaadhatott volna a Kisjézusnak szenteste napján. Amikor Pepita szomorúan sétált a kápolnához, unokatestvére, Pedro megpróbálta felvidítani.
„Pepita”, mondta: „Biztos vagyok benne, hogy a legkisebb ajándék is, amelyet valaki szeretettel ad Jézusnak, boldoggá teszi majd őt.”

Pepita nem tudta, mit adhatna, ezért kis maroknyi gyomot szedett össze az útszélről, és egy kis csokorrá formálta a növényeket. Zavarban volt, mert csak ezt az aprócska ajándékot adhatta Jézusnak. Amikor a kápolnán át az oltárig sétált, eszébe jutott, amit Pedro mondott. Kezdte jobban érezni magát, letérdelt, és a csokrot a betlehem aljára tette. Hirtelen a gyomcsokor élénkpiros virágokká alakult és mindenki, aki látta a jelenetet, biztos volt benne, hogy csodát látott. Ettől a naptól kezdve az élénkpiros virágokat „Flores de Noche Buena” néven, vagy a „szentséges éj” néven ismerték.

A mikulásvirág virágának és leveleinek alakját néha a betlehemi csillag szimbólumának tekintik, amely Jézushoz vezette a bölcseket. A piros színű levelek Krisztus vérét jelképezik. A fehér levelek tisztaságát képviselik.

A Mikulásvirág Madagaszkár nemzeti emblémája is.

A melegebb éghajlatú vidékeken a szabadban is megél, és két-három méter magasra nő. Nemcsak piros, de fehér, sárga, narancssárga vagy akár rózsaszín levelű mikulásvirág. „A ’60-as évek elején még olyan magas növésű cserjeként ismerték, amelyet lakásban nehéz levelei és virágai megtartására késztetni. Mai nemesített fajtái viszont már bokrosabb növésűek, dekoratívabbak és ellenállóbbak, ráadásul a modern vegyszerekkel kisebb termetűvé alakíthatóak.” (Wikipedia) Az Egyesült Államokban, december 12-ét a Mikulásvirág Napjának nyilvánították, mely nap egyben Poinsett halálának évfordulója is. A virágot egyébként egyes helyeken karácsonyi csillag néven ismerik.

Az alkotó embereket, többek között bennünket is megihletett a mikulásvirág formája és színe, így készültek az alábbi alkotások is. 

Ha érdekesnek találtad cikkünket, kérjük oszd meg másokkal is.

 

 

 

Hogyan mondjunk nemet a karácsonyi édességekre!

Hogyan mondjunk nemet a karácsonyi édességekre!

Hogyan mondjunk nemet a karácsonyi édességekre!

Gyorsan közelegnek az ünnepek, és ennek kapcsán is egyre nagyobbá válik a kísértés, hogy a számos édesség, sütemény közül egyiket se hagyjuk ki. Ki tud ellenállni a jó öreg diós vagy mákos beiglinek, mákosgubának és hókiflinek. Pedig megálljt kell néha parancsolnunk magunknak. Néhány egyszerű tippet figyelmbe véve, könnyebben tudod majd megállni a süti és csokievést az ünnepek alatt, így nem szedsz fel még plusz három-négy kilót, amit esetleg most a vészhelyzet idején töltött otthoni munkavégzés csak tovább tetéz.

Egyes tanulmányok szerint a cukor ugyanolyan függőséget okoz, mint a tiltott utcai drogok, eufórikus állapotba hozza szervezetünket, amelyet később a cukor kiürülése után,  „másnaposság” követ. Minél több cukrot fogyasztunk, annál többet szeretne szervezetünk, és így kezdődik a cukor utáni vágyakozás ciklusa. Íme 5 stratégia, amelyet szem előtt kell tartani a cukorkák, sütik és sütemények szezonja alatt, október, november és december idején.  

Bölcsen válassz: Ha kényeztetni szeretnéd magad, keress olyan szezonális édességeket, amelyeket máskor biztosan nem ehetsz, csak az ünnepek alatt. Gondolj olyan édességekre, amelyek kevés cukrot tartalmaznak. Csak azért, mert csak karácsonyra korlátozódik a fogyasztása, és csábít arra, hogy minél többet egyél belőle, ne ess túlzásba. Jobban jársz, ha nincs túl sok süti a házban, így nem kell visszafognod magad. Persze a család mellett nehéz megoldani ezt, tudom, de gondolj arra, hogy még egy szelettel több is plusz kilókat fog eredményezni.

Gondolkodj pozitívan: Ha úgy gondolja, hogy a cukor fogyasztás visszafogása nehéz, akkor az is lesz. Elméd az anyag fölött. Ha úgy gondolod, hogy meg tudod csinálni, megnyered a csatát. Amikor meghívtak minket vendégségbe egy éttermi vacsorára, a vacsora előtt azt mondtam magamnak, hogy nemet mondok a desszertre, ami sokkal könnyebbé tette, amikor a pincér elmondta, hogy milyen édességek közül lehet választani. Nem éreztem nélkülözést, amikor nem kértem édességet, mert volt egy tervem.  A megfelelő tervezés megakadályozza a gyenge teljesítményt  

Mondj nemet az éhségre és igent a harapnivalókra: Nem akarod megenni az egész beiglit? Gondolom! Jó tipp a sikeres visszautasításhoz, hogy kiegyensúlyozott ételeket és harapnivalókat eszel. Ez egészséges szénhidrát, zsír és fehérje kombinációt jelent mind az étkezések, mind a snackek esetében. Például mandulavajon átfuttatott alma almaszereletk, alacsony zsírtartalmú sajt vagy egy szelet pulyka minimálisra csökkenti éhségérzeted. Az előre tervezés is segít. Amikor utazom, egy zacskó nyers mandulát, mazsolát tartok a  táskámban, hogy ha rám tör az éhség, elropogtatok belőle néhányat.

A sóvárgás oka valami más lehet: Kiszáradtál! Mielőtt megfognál egy marék cukorkát, igyál egy nagy pohár vizet (ne gyümölcslevet vagy szódát, amihez cukrot és / vagy nátriumot adtak hozzá). Ha a sima víz unalmas, próbálj hozzáadni némi friss gyümölcsöt vagy zöldséget, hogy természetes módon egy kis ízt kapjon. Egy táplálkozási szakember elmondta, hogy késő este, amikor az ember fáradtnak érzi magát, megváltoznak a hormonok a testünkben, és gyakran vágyunk cukros snackekre. Azóta ezt az aprócska információt tartom szem előtt – hogy nem az akaraterő hiánya miatt vágyom édességre -, és inkább egy csésze menta vagy gyömbéres tea után nyúlok. Napközbeni kedvenc italom – ami egyébként természetes zsírégetőként is felfogható – kellemes ízű, pillanatok alatt elkészíthető. Egy üveg vízhez adok némi facsart citromlevet, beledobok egy szelet citromot is, majd hozzáadok némi friss gyömbér szeletet és végül, hogy a kissé csípős gyömbér ízért tompítsam, adok hozzá kellemes fahéjat. Ezzel olyanná válik, mintha édes lenne, holott semmilyen édesítőszert nem tartalmaz. Próbáld ki, hidegen nagyon finom.

Ne ostorozd magad: emberek vagyunk. Vannak napok, amikor el vagyunk keseredve és több cukrot eszünk, mint kellene. De emiatt ne ostrozd magad. Ha megkívánsz egy kis édességet, akkor egy pici gombóc fagyit egyél meg, ha ez lesz aznap a legrosszabb dolog, akkor jól csinálom. A következő étkezés után visszatérhetek a helyes útra, és holnap még felkel a nap – alapvetően nem ez a világ vége. Ahelyett, hogy negatív önvádba bocsátkoznék egy kis nasi miatt,  rájöttem, hogy ma reggel felébredhetek, fogyaszthatok egy kis zabpelyhet és visszaállhatok a helyes útra.  

Vannak tippjeid, amelyek segítenek „nem” -et mondani a cukorra vagy az egészségtelen túlzott kényeztetésre? Kérjük, osszd meg velünk Facebook oldalunkon. 

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus.

Dolor Amet

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem.

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

^

Fashion Hacks

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.
^

Food Reviews

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.
^

Product Reviews

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Comments

Join

Work With Me

Lesz hóesés idén karácsonykor?

Lesz hóesés idén karácsonykor?

Lesz hóesés idén karácsonykor?

Mi lenne meghittebb, mint a fehér hóesésben karácsonyozni. Sajnos az utóbbi években hazánkban igen ritkán havazott, és a karácsony szenteste is általában fekete tájat hozott számunkra. A népi időjóslásban reménykedve nézzük vajon az idei évben legalább fehér karácsonyunk lesz-e, feledtetve velünk legalább egy-két pillanat erejéig a 2020-as év szenvedéseit.

A régi hagyomány úgy tartja, hogy a karácsonyi időjárást a november 11-én tapasztaltak mutatják meg. Márton napján, ha a ludak a jégen járnak, vagyis fagy van odakint, akkor a karácsony sarat hoz. Miután az idén Márton napján kellemes ősz végi idő mutatkozott, nem volt sem fagy, sem számottevő csapadék, a régi hiedelmek szerint karácsonynapján akár még nagy pelyhekben hulló hóesés is része lehet az ünnepnek.

Budapesten minden harmadik évben van hóesés karácsony idején, bár igazán kevés hó hullott az elmúlt időszakban, ami általában nem is volt tartós. A legutóbbi számottevő karácsonyi hóesés 2002-ben fordult elő, amikor az ország egész területén december 24-én havazott. 

November 11-én a jóslat szerint, nemcsak a karácsonyi időjárást tudták előre jelezni a hozzáértők, hanem az egész télre vonatkozatva. Így miután ezen  napon idén nem volt sem felhő, sem köd, így várható, hogy ilyen idő lesz jellemző az egész télre. Mi még emlékszünk az 1986-os nagy hóesésre, idén ilyen mennyiségű havazásra nem kell számítanunk és valószínűleg karácsonykor sem lesz havas a táj. De reménykedjünk abban, hogy a gyerekekkel együtt elővehetjük szánkóinkat, síléceinket és csusszanahatunk egyet a közeli hegyeken, dombokon.